Työterveyspalvelumme

Työterveyspalvelumme ovat asiakaslähtöisiä ja joustavia kattaen mm. seuraavat palvelut:

  • työpaikkaselvitykset
  • työterveystarkastukset
  • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
  • työssä selviytymisen seuranta ja varhainen tukeminen sekä kuntoutukseen ohjaaminen
  • työkykyä ylläpitävä toiminta, suunnittelu ja kehittäminen
  • työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisen sairauksien ehkäiseminen ja hoito
  • ensiapukoulutukset
  • työterveyspainotteinen sairaanhoito
  • laboratoriopalvelut

Imatran Työterveys on asiakaslähtöinen, laadukas, luotettava ja osaava
työterveys-palveluiden tuottaja.

Työterveyshuoltoa toteuttaa työterveyshoitajan ja -lääkärin muodostama työpari, jota tarvittaessa täydentää työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi. Oma laboratoriomme tuottaa nopeat ja laadukkaat palvelut.

Kuvantamispalvelut, työterveyspsykologin palvelut sekä erikoislääkärin konsultaatiot ostopalveluina.

Toiminta-ajatus

Keskeisenä tavoitteena on tukea asiakasyritystemme organisaatiota ja työntekijöitä työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämisessä. Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen koko työuran ajan.

Työterveyshuolto on pitkälle kantava investointi. Sen tuoma hyöty näkyy terveinä ja osaavina työntekijöinä, jotka jaksavat työssään hyvin.